Deju kolektīvs “Raksti” ir dibināts 1999. gadā vienā no skaistākajām Latvijas pilsētām Ogrē un apvieno cilvēkus, kuru kopīgais vaļasprieks ir deja.

Kolektīva pastāvēšanas laikā “Raksti” ir iestudējuši daudzas koncertprogrammas, kurās blakus latviešu skatuviskajām dejām ir arī daudzas jaunrades un oriģinālhoreogrāfijas, kas veidotas, izmantojot tautas folkloras muzikālo un horeogrāfisko materiālu. Deju kolektīva repertuārs mainās – tajā tiek atspoguļotas gan latviešu tautas folkloras bagātības, gan dejas žanru daudzveidība – no solo un jautrām, humora pilnām dejām līdz cēlām un liriskām vairāku pāru dejām.

Dažādību kolektīva repertuārā ienesa arī divus gadus ilgusī veiksmīga sadarbība ar Dailes teātra aktieriem, piedaloties izrādē “Še tev Žūpu Bērtulis”, kā arī – ar Ogres Tautas teātra aktieriem, piedaloties izrādē “Kā precas latvieši”.

Savā pastāvēšanas laikā deju kolektīvs “Raksti” ir aktīvi ir piedalījies visos Dziesmu un Deju svētkos, koncertā “Deju svētkiem 60”, koncertā “Vēl 100 gadi dejai”, dažādos sadraudzības koncertos ar citiem Latvijas deju kolektīviem, deju lieluzvedumos, kā arī starptautiskos festivālos Polijā, Igaunijā, Meksikā, Čehijā, Holandē, Krievijā, Itālijā, Francijā, Dienvidkorejā, Turcijā, Ungārijā, Bavārijā, Kiprā.

2014. gadā “Raksti” tika uzaicināti piedalījies deju uzvedumā “Lec, saulīte”, kas tika izdejots saulgriežos Mežaparkā, kā arī 2014. gada rudenī Babītes novadā.
2016. gada vasarā “Raksti” bija deju lieluzdevuma “Jel dod’ man bučiņ’” dalībnieki, 2018. gadā deju lieluzdevuma “Izrakstīju goda kreklu” dalībnieki Limbažos.
2019. gadā “Raksti” piedalījās festivālā “Soļi smiltīs” un “Rudens nāca sētiņā”.

Deju kolektīvs “Raksti” ir ne tikai aktīvs sadraudzības koncertu dalībnieks, bet arī ir radošu ideju bagāts un aktīvs koncertu organizēšanā un deju apguvē. Katru gadu deju kolektīvs “Raksti” izdejo 10 līdz 12 koncertus un apgūst 5 līdz 10 jaunas dejas.

Kopš 2009. gada “Raksti” organizē lielkoncertus “Griezies, griezies, atgriezies”. Šo koncertu mērķis ir iepazīstināt (izglītot) skatītājus ar konkrēta laika tautas deju horeogrāfu dejām, piemēram, 2009. gadā koncertā tika izdejotas jau aizsaulē aizgājušo latviešu horeogrāfu tautas dejas, 2011. gadā izdejotas tautas dejas, kas radītas līdz 2000. gadam, 2013. gadā koncertā izdejotas tautas dejas no 20.gs. pūra lādes, 2015. gada lielkoncerts tika veltīts horeogrāfiem, deju pedagogiem, ilggadējiem Dziesmu un deju svētku virsvadītājiem, Triju Zvaigžņu ordeņu īpašniekiem Ingrīdai Saulītei un Uldim Šteinam apaļajā jubilejā, bet 2019. gadā koncertā tika izdejotas pāragri aizsaulē aizgājušo horeogrāfu dejas.

Kopš 2010. gada “Raksti” organizē jaunrades deju koncertu “Kļavu lapu virpulī”. Šo koncertu mērķis ir iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar dažādu Latvijas novadu tautas deju kolektīvu izpildītajām orģināldejām. Kopš 2012. gada tas kļuvis par jaunrades deju konkursu. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru šis koncerts 2014. gadā bija 1.atlases kārta XIX Jaunrades deju konkursam un 2016. gadā XX Jaunrades deju konkursam. 2020. gadā “Raksti” palīdzēja organizēt XXI Jaunrades deju konkursu, kas notika Ogres novada Kultūras centrā.

2016. gadā “Raksti” aizsāka jaunu tradīciju – labdarības koncertu ciklu “Mūžīgi laimīgi”. Šo koncertu mērķis ir sniegt atbalstu kādai mazāk aizsargātai sociālai grupai, kā arī radīt prieku Ogres novada iedzīvotājiem, sniedzot ieskatu latviešu tautas dejā. Kopumā jau 4 labdarības koncerti devuši iespēju atbalstīt Ogres un Madlienas pansionāta iemītniekus, Suntažu vientuļos pensionārus, kā arī kādu ģimeni Madlienā māmiņas smagā atveseļošanās procesā.
2015. gadā “Raksti” ar savu dalību atbalstīja labdarības koncertu “Kā gribas mīlēt..” BMX sportista Gustava Pētersīļa atbalstam, bet 2016. gada decembrī piedalījās labdarības koncertā “Mailīšu ģimenes atbalstam”.

Dibināšanas gads
1999
Kolektīvu vada

Vadītāja: Tamāra Ļisovcova
Koncertmeistare: Gunta Trasūne
Prezidents: Ivars Bičkovskis

Sasniegumi

Aktīvā koncertdarbība un piedalīšanās dažādos deju konkursos gadu no gada arvien vairāk uzlabo kolektīva māksliniecisko kvalitāti, kas tādējādi sekmē deju kolektīva “Raksti” popularitāti Latvijā.

Deju kolektīvs “Raksti” ik gadu Ogres apriņķa deju skatē D grupā iegūst augstāko pakāpi. 2014. gadā un 2017. gadā “Raksti” Latvijas Republikas deju skatē ir izcīnīja augsto 5. vietu vairāk nekā 100 D grupas kolektīvu konkurencē.

Deju kolektīvs “Raksti” regulāri piedalās Jaunrades deju skatē, gūstot godalgotas vietas:
2015. gada janvārī XIX Jaunrades deju konkursa finālā iegūta 2. vieta, izdejojot Aijas Daugeles deju “Sābru dancis”;
2013. gadā XVII Jaunrades deju konkursā Valmierā iegūta 2.vieta ar T.Ludboržas deju “Dievs man deva maizes zemi” un iegūta 1.vieta un P.Dundura specbalva ar Sk.Andževas deju “Ai, kājiņas”;
2010. gadā iegūta 2.vieta un Jelgavas novada specbalva, izdejojot J.Purviņa deju “Visam cauri iet” un nopelnīta veicināšanas balva Sk.Andževas dejai “Malu tēvu zemītē”.

2017. gadā “Raksti” saņēma Ogres novada kultūras centra balvu “Gada balva 2016” nominācijā “LABDARĪBA”, 2018. gadā - “Gada balva 2017” nominācijā “Ogre pasaulē”.

Kolektīva dibinātāja un vadītāja līdz 2006. gadam – Ināra Driksna.
Kolektīva vadītāja no 2006. gada līdz 2009. gadam – Sandra Purmale.
Kolektīva vadītājs no 2009. gada līdz 2018. gadam - Edgars Tabors.
Kolektīva vadītāja no 2018. gada līdz 2019. gada novembrim - Agrita Kaužena.
Kolektīva vadītāja no 2019. gada novembra Tamāra Ļisovcova
Ilggadējā koncertmeistare Gunta Trasūna