Kolektīva dibināšanas gads – 1989. Vadītāja Aija Zepa, koncertmeistars Guntars Kalnciems; kolektīva prezidents Lauris Januševičus. 1989. gadā kolektīvs tika izveidots kā Ogres dārzkopības izmēģinājumu un selekcijas stacijas (ODIS) vidējās paaudzes deju kolektīvs un no 1992. gada oktobra kolektīvs darbojas Ogres kultūras centrā.

VPDK “AIJA” savu skanīgo vārdu ieguvis par godu vadītājai Aijai Zepai, kura kolektīvu veidoja un vada jau 33. gadu. VPDK “AIJA” dalībnieki aktīvi un ar lielu prieku piedalās Ogres pilsētas, novada un Kultūras centra rīkotajos pasākumos. Kopš 1990.gada kolektīvs piedalās Valsts mēroga skatēs, konkursos, salidojumos un festivālos. Esam dejojuši visos septiņos kolektīva pastāvēšanas laikā notikušajos Latvijas Republikas Dziesmu un Deju svētkos. Dejotāji sevi parādījuši kā latviskās kultūras glabātāji, kopīgi radot jaunas idejas sabiedriskās un kultūras dzīves uzlabošanai. Kolektīva vadmotīvs ir dejotprieks, vēlme nemitīgi pilnveidoties, pozitīva attieksme pret kultūras norisēm tautas deju tradīciju saglabāšanā un attīstībā.

Dibināšanas gads
1989
Kolektīvu vada

Vadītāja: Aija Zepa
Koncertmeistars: Guntars Kalnciems
Kolektīva prezidents: Lauris Januševičus

Sasniegumi

VPDK “AIJA” līdz šim Latviju pārstāvējis starptautiskos festivālos Nīderlandē, Čehijā, Norvēģijā, Slovākijā, Polijā, Igaunijā, Turcijā, Lietuvā. Esam ciemojušies pie latviešiem Anglijā. Popularizējot tautas deju un kultūru dejots ir visur – koncertos kultūras namos un estrādēs, gadatirgos, sporta sacensībās, stingrā režīma cietumā Lietuvā, skolās, pansionātos, kā arī daudzos labdarības pasākumos telpās un brīvā dabā. Esam piedalījušies arī Ginesa rekorda sasniegšanas pasākumā “Garākā Gatves deja”.
Gatavojoties 2013.gada XXV Vislatvijas Dziesmu un XV Deju svētkiem repertuāra pārbaudes skatē savā E grupā kolektīvs saņēma augstākās pakāpes vērtējumu (kopvērtējumā 8.rezultāts valstī no 155 E grupas kolektīviem).