1960. gadā Ogres rajona kultūras namā pulcējas pirmās daiļamata entuziastes, kuras amata noslēpumos ievada TDM Ārija Lūse. Vēlāk pulciņa vadību pārņem Z.Skuja.
1969. gada decembrī studijai tiek piešķirts “Tautas kolektīva” nosaukums.
1971. gada oktobrī studijas vadību pārņem Emīlija Kazakēvičute.
1992. gadā studiju sāk vadīt Astra Rubene.
no 2008. gada rudens studiju pārņem Antra Saliņa.
2011. gada rudens – vadītāja Santa Grinberga.

Gadu gaitā ir organizētas daudzas izstādes te pat Ogrē un arī citur Latvijā un arī ārpus Latvijas, kā arī ņemta dalība valsts mēroga izstādēs, Dziemusvētku Lietišķās mākslas izstādēs.

Par ikgadēju tradīciju kļuvusi arī dalība pasākumā “Satiec Savu Meistaru”.

Dibināšanas gads
1960
Kolektīvu vada

Santa Grinberga