Deju kolektīvu “Ogre” 1947. gadā. dibinājis Andrejs Meija. 1967. gadā deju kolektīvs ieguva ansambļa statusu, apliecinot savu dejotprasmi augstākajā līmenī. Kolektīvam ir sena vēsture, ne velti TDA “Ogre” 2022. gadā svinēs savu 75. gadu jubileju. Cauri gadu desmitiem ir mainījušās dejotāju paaudzes, ir mainījušies kolektīva vadītāji, katrai paaudzei un vadītājam atstājot savu nospiedumu TDA “Ogre” vēsturē. Taču viens gan ir palicis nemainīgs un tas ir kolektīva nosaukums “Ogre”. Vieni saka, ka nosaukums dots par godu Ogres pilsētai, otri – upei, bet vēl citi priecājas par vārda “ogre” anglisko tulkojumu “milzis”. Jau vairāk kā 10 gadus TDA “Ogre” moto ir “mēs pārtiekam viens no otra”, kas lieliski raksturo pašreizējo dejotāju saliedētību. Dejotāju kodolu veido Ogres novada Kultūras centra bērnu deju studijas “Pīlādzītis” (vadītāja Mārīte Baltā) bijušie dejotāji, turpinot attīstīt latviešu skatuviskās dejas prasmes, piedaloties Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī citos festivālos un koncertos.
Pēdējos gados TDA “Ogre” raksturo arī jaunrades process, nodrošinot oriģinālu repertuāru sev un arī citiem deju ansambļiem. TDA “Ogre” regulāri piedalās jaunrades konkursos, tā, piemēram, 2013. gadā Edgara Tabora dejai “Mēs ciemiņus gaidīdami” iegūstot galveno balvu jauno horeogrāfu kategorijā.
Sākot ar 2018. gadu kolektīvu vada Mārtiņš Kaiva, kas TDA “Ogre” repertuārā iekļauj ne tikai citu horeogrāfu dejas, bet veido arī savas oriģinālhoreogrāfijas.
Dibināšanas gads
1947
Kolektīvu vada

Kolektīva vadītājs: Mārtiņš Kaiva
Koncertmeistars: Guntars Kalnciems

Bijušie vadītāji: Andrejs Meija, Helēna Paruševska, Ivars Galanders, Velta Veide, Ēvalds Viesis, Velga Jaunzeme, Aija Zepa, Vija Logina, Iveta Sticere, Inga Biukšāne, Edgars Tabors.