TDA OGRE stāsts par mīlestību pret deju vairāk kā 75 gadu garumā vienojis dejotāju paaudzes, kas spējušas saglabāt kolektīva augsto dejotprasmi un nest pilsētas vārdu tuvu un tālu aiz tās robežām.

Deju kolektīvu OGRE tālajā 1947. gadā dibināja un vadīja Andrejs Meija. Divdesmit gadus vēlāk, 1967. gadā Ēvalda Viesa vadībā deju kolektīvs ieguva ansambļa statusu, apliecinot savu dejotprasmi augstākajā līmenī. 2014./2015. gada sezonā ansamblis atgriezās labāko Latvijas dejotāju vidū, pierādot savu spēku, prasmes un talantu kā A grupas kolektīvs. 2022. gadā ar krāšņu koncertu, vienojot esošos un bijušos OGRE dejotājus, tika atzīmēta ansambļa 75. gadadiena no kolektīva dibināšanas brīža.

Par kolektīva atpazīstamības zīmi kļuvusi E. Tabora deja “Mēs ciemiņus gaidīdami”, kas ar tās azartu, enerģiskumu un spēku aizrauj ne tikai skatītājus, bet arī pašus dejotājus. Tāpat par kolektīva talismanu kļuvis vārda Ogre angliskais tulkojums – milzis cilvēkēdājs, kas iemantojis būtisku lomu kolektīva saliedētības un iekšējās identitātes veidošanā.

Mūsu moto ir “Mēs pārtiekam viens no otra”, kas simbolizē kolektīva ciešās
attiecības un nebeidzamu vēlmi vienoties kopīgā deju solī. Ansamblis aktīvi koncertē gan dažādos sadraudzības koncertos, gan arī aicinot citus kolektīvus uz savas skatuves. Šobrīd TDA OGRE dejo vairāk nekā 50 dejotāji, kas izkopj savas latviešu skatuviskās dejas prasmes ceļā uz XXVII Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem.

Kopš 2022. gada kolektīvu vada Ādams Kristaps Eisaks un Aija Bremšmite, kas TDA OGRE dejotājus gatavo gan Dziesmu un deju svētkiem, gan arī dažādiem koncertiem visā Latvijā, stiprinot kontaktus ar citiem deju kolektīviem, kā arī veicinot Ogres labā tēla veidošanu un pārstāvēšanu.

Dibināšanas gads
1947
Kolektīvu vada

Kolektīva vadītāji: Aija Bremšmite, Ādams Eisaks
Koncertmeistars: Guntars Kalnciems

Bijušie vadītāji: Andrejs Meija, Helēna Paruševska, Ivars Galanders, Velta Veide, Ēvalds Viesis, Velga Jaunzeme, Aija Zepa, Vija Logina, Iveta Sticere, Inga Biukšāne, Edgars Tabors, Mārtiņš Kaiva.