Senioru deju kopa “Astras” ir Latvijas senioru deju apvienības sastāvā, kura, savukārt, kopš 2006. gada ir Eiropas Savienības Ziemeļvalstu deju apvienībā. Tas sniedza vadītājai Mārai Gulbei būt vienai no 6 cilvēku Latvijas pārstāvju delegācijas, apmeklēt senioru deju meistarklasi Norvēģijā, Alesundā, kā arī Zviedrijā. Kolektīvs iespēju robežās koncertceļojumos apmeklējis arī Vāciju, Slovākiju, Zviedriju.

Dibināšanas gads
2002
Kolektīvu vada

Vadītāja: Māra Gulbe

Sasniegumi

Kolektīva galvenais sasniegums ir ar dejas palīdzību stiprināt savu veselību un vairot pozitīvo enerģiju. Ogres Kultūras centrā jau vairāk kā 10 gadus “Astras” ikgadēji rīko senioru kolektīvu sadancošanu “Vizbuļu putenis”, kas ir labi apmeklēts. “Astras” viesojās arī Igaunijā un Lietuvā, veidojot draudzīgu sadarbību ar senioru deju kolektīviem, kā arī tradicionāli apmeklē Latvijas senioru deju apvienības rīkoto festivālu “Puķu balle”. Tiek ņemta dalība arī dažādos Latvijas senioru deju kolektīvu rīkotos pasākumos. “Astrām” lieliski izdodas arī vairot pozitīvo enerģiju, par ko liecina arī dalībnieku skaits- 28.