Kora agrākais nosaukums ATVASARA. Pirmās kora vadītājas bija Ogres vidusskolas mūzikas skolotājas Ada Jurjāne un Erna Belsone. Korī bijuši 30 – 40 un pat vairāk dalībnieki. 1984. gadā aizsākās koru sadraudzības ikgadējais pasākums “Dziesmu laivas”, kad Ogrē sabrauca līdz pat 7 senioru kolektīviem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Kopš 1999. gada kora vadītājs un diriģents ir Alvis Bērziņš.

2015. gadā mainīts nosaukums, jo Latvijā ar nosaukumu ATVASARA ir vairāki senioru kori un deju kolektīvi, kas lielos pasākumos ir radījis pārpratumus saistībā ar šo kolektīvu teritoriāli-administratīvo piederību un identitāti. Koris piedalās ikgadējos Latvijas senioru dziesmu svētkos dažādos novados, koncerttūrēs: 2007. gadā Vācijas pilsētā Freiburgā ciemos Daugavas vanagu mītnē, 2009. gadā – Zviedrijā ar koncertiem vairākos Dievnamos, vairākkārt Igaunijā. Kora dziesmu repertuārs ļoti plašs: bez obligātā Dziesmu svētku repertuāra tiek apgūtas garīgās mūzikas dziesmas.

Dibināšanas gads
1977
Kolektīvu vada

Mākslinieciskais vadītājs un diriģents: Alvis Bērziņš
Kolektīva vecākā: Anda Bizune

Sasniegumi

Diriģenta Alvja Bērziņa vadībā 2003. gadā koris pirmo reizi ieguva tiesības piedalīties koru karos, kur tika izcīnīta 1.vieta starp 40 senioru koriem. Ikgadējās koru skatēs ar maksimāli labi skanējumu tiek iegūti I vai II pakāpes diplomi.
2018. gadā koris ikgadējā koru skatē ieguva Augstākās pakēpes diplomu un tika uzaicināts piedalīties XXVI Dziesmu svētku koru karos, kur ieguva pirmo vietu. Koris ieguvis arī 2018. gada Ogres novada balvu kultūrā nominācijā Mēs dziedam un dejojam no visas sirds.