Vasaras Saulgriežos ne tikai Plāterē, bet arī Turaidā esam klātesošos aicinājuši rotaļās un sadancot kopā ar mums. Lai radītu priekšstatu un ineteresi par etnogrāfiskajām dejām skolēnu, jauniešu vidū, vadījām projektu Ogres 1. vidusskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā.

Esam izveidojuši draudzīgas saiknes un kopīgus pasākumus ar Tallinas, Rumšiškes un Klaipēdas danču klubiem.

Dibināšanas gads
2010
Kolektīvu vada

Vadītājs: Ainars Sviķis
Prezidente: Irēna Rasiņa-Rasa

Sasniegumi

Esam piedalījušies folkloras festivālā “Baltica – 2015”, kā arī starptautiskajos folkloras festivālos Daugavpilī un Visagīnā Lietuvā. VIII Jauniešu Etno dienās Ogrē vadījām danču meitarklases, sadancošanu.