Studijas dalībnieki iestudē daudzveidīgu repertuāru no klasikas un tautas dziesmas līdz popmūzikai.

Iestudētas muzikālas izrādes kopā ar režisori Daci Ādamsoni:

*   2008.  gadā R.  Paula un J.  Kronenberga  dziesmuspēle “Mazais ganiņš”

*   2010.  gadā I.  Miezeres un D.  Ādamsones “Zili zaļi brīnumi pasaku pļavā”

*   2011. gadā A. Brigaderes luga “Sprīdītis”

*   2012. gadā pēc latviešu tautas pasaku motīviem dziesmuspēle “Oliņ boliņ”

*   2014. gadā pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem, ar Jāņa Lūsēna mūziku, muzikāla izrāde “Kaķīša dzirnaviņas”

* 2016. gadā “Mīļdziesmas” ar H. Zariņa, J. Valtera mūziku.

Sadarbībā ar režisoru Jāni Kaijaku:

* 2017. gadā L. Brieža un V. Zilvera mūziklu “Pasaka par Ziemassvētku zvaigzni”

Dibināšanas gads
1988
Kolektīvu vada

Vadītāja: Ilze Miezere
Horeogrāfe: Ināra Arbidāne

Sasniegumi

Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālā studija “Svilpastes” strādā 35. sezonu. Šajā gadā studijai ir 9 grupas, kopā 102 bērni vecumā no 3 līdz 16 gadiem, paralēli notiek darbs ar solistiem. “Svilpastes” ir piedalījušās un guvušas arī godalgotas vietas dažādos festivālos un konkursos Latvijā un ārzemēs (“Gaujas atbalsis”, “Tikai debesīs putni ir brīvi”, “Tusiņš trijās priedēs”, “Balss pavēlnieks”, “Aprīļa pilieni”, “ Nāc sadziedāt”,“Super mikrofon Radia Jard”, “Golden Caruselle”  u.c.). Gūta pieredze, uzstājoties Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Spānijā,  Zviedrijā. “Svilpastes” aktīvi koncertē Ogrē un citviet Latvijā, aktīvi iesaistoties arī dažādos labdarības projektos.