Pats pirmsākuma gads nav zināms, bet jaunajā kultūras namā kolektīvs uzsāka savu darbību 1988. gadā.

Bērnu tautas deju kolektīva pirmsākumi meklējami vecajā tautas namā, apmēram pirms 60 gadiem, bet līdz ar jaunā kultūras nama atklāšanu dejotāji pārnāca jaunajās telpās, un darbu turpināja iegūstot kolektīva nosaukumu „Pīlādzītis.” 2018. gadā kolektīvs atzīmēs savu 30 gadu jubileju, kā atskaites punktu ņemot, sākot darbību jaunajā kultūras namā. Pirmā ”Pīlādzīša” vadītāja bija Silvija Freimane un koncertmeistare Brigita Zīmele, vēlāk darbu pārņēma Vija logina un Marta Dargiene, koncertmeistare Inita Bajāre.

Ar 2003. g. 1. septembri „Pīlādzīša” vadību uzņēmās Mārīte Baltā kopā ar koncertmeistari Brigitu Zīmeli. Tā kā kolektīvā strauji sāka augt dejotāju skaits,2010.gadā darbu uzsāka arī repetitore Kristīne Romane (tagad Kristīne Leja). Pēdējos gados bērnu tautas deju studija „Pīlādzītis” dejotāju skaits ir pieaudzis līdz 340 dalībniekiem ar 12 dažāda vecuma grupām.

Dibināšanas gads
1988
Kolektīvu vada

Vadītāja: Mārīte Baltā
koncertmeistare: Brigita Zīmele
repetitore: Aija Voitkāne

Sasniegumi

Kolektīvs piedalījies visos dziesmu un deju svētku uzvedumos, kā arī svētku laureātu koncertos, jo deju skatēs visas skolēnu grupas ieguva 1.un laureātu pakāpes. ”Pīlādzītis” regulāri piedalījies jaundeju konkursos „Mēs un deja”, kuros ar atzinībām un pirmajām pakāpēm tika novērtētas kolektīva vadītājas Mārītes Baltās un repetitores Kristīnes Lejas veidotās dejas. Kolektīvs piedalās arī pasākumos „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam” un „Latvju bērni danci veda”, kā arī brauc uz dažādiem sadraudzības koncertiem daudzās Latvijas pilsētās. Neizpaliek arī koncertceļojumi un festivāli ārpus Latvijas robežām dažādās valstīs – Vācijā, Austrijā, Čehijā, Slovākijā, Horvātijā u.c.