23.decembrī pie Ogres novada domes ēkas tiks iedegta BETLĒMES ZVAIGZNE – jauns skaists pilsētas svētku rotājums.

Pēc Betlēmes zvaigznes iedegšanas ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis varēs ar savu svecīti saņemt Ogresgala 5. Skautu un gaidu vienības dāvāto “Miera gaismu no Betlēmes”. 

Pēc Betlēmes zvaigznes iedegšanas Ogresgala 5. Skautu un gaidu vienība aicina ikvienu pilsētas iedzīvotāju un viesi ar savu svecīti nākt un saņemt “Miera gaismu no Betlēmes”.

Jau 18 gadus šī liesmiņa ceļo līdz Latvijai. Šī gada 19. decembrī Latvijas skauti un gaidas to saņēma no Lietuvas skautiem.

“Miers nevar būt pilnīgs, kamēr miera ideja nav cilvēku prātos un viņu gribā.”
– tā saka skautisma un gaidisma idejas aizsācējs lords Roberts Beiden-Pauels.

Akciju “Miera gaisma no Betlēmes” 1986. gadā aizsāka Austrijas radio ziņu aģentūra, un tā bija daļa no labdarības pasākuma bērniem ar īpašām vajadzībām un sociāli maznodrošinātajiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir nodot draudzības un miera vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, kas mudina ikvienu, īpaši skautus un gaidas, veicināt mieru un draudzību apkārtējā sabiedrībā. No rokas rokā, no cilvēka cilvēkam, no valsts uz valsti – tā  Ziemassvētkos baznīcās nonāk Miera gaisma no Jēzus Kristus dzimšanas vietas Betlēmes, no kurienes tā ceļo uz Austriju, Vīnes katedrāli. Austrijas skauti un gaidas “gaismu” nodod tālāk citu  valstu skautiem un gaidām, tādējādi nesot miera un draudzības ideju visā pasaulē.

Latvijas Skauti un gaidas ar prieku saņem šo gaismu kā zīmi, ka esam gatavi būt miera nesēji vārdos un darbos. Diemžēl pasaulē vēl ir daudz netaisnību, posta, neiecietības un karš posta daudzas valstis. Cilvēki ir spiesti pamest savas mājas un doties bēgļu gaitās. Tāpēc šajā pirms svētku laikā būsim kā vēstneši, kas nes mieru un saticību gan savās ģimenēs, vietējās kopienās, gan pēc iespējas plašākā sabiedrībā.

Lūgums ievērot epidemioloģiskās drošības prasības.