2. februārī svinīgajā Ogres novada “Gada balva kultūrā” ceremonijā balvu par mūža ieguldījumu pasniegs Lauberes pagasta bibliotekārei Maigai Livčānei.

Šogad decembrī apritēs 40 gadi kopš Maiga Livčāne uzsāka darbu vienā no Rīgas apriņķa senākajām bibliotēkām. Kopš 2017. gada Maigas pārziņā ir arī “Grāmatu klēts” – īpaša trimdas latviešu literatūras kolekcija, kas tika izveidota un izvietota Lauberes pagasta bibliotēkā 1991.gadā. Lai ar vēlāk kolekcija atradās Lielvārdē, tā savās mājās atriezās 2017. gadā un šogad Maigas uzraudzībā tiks pabeigta “Grāmatu klētī” esošās literatūras un periodikas sistematizēšana un bibliogrāfiskā apstrāde, lai nodrošinātu unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai.

Ar savu darbu Maiga Livčāne ir pierādījusi pagasta bibliotēkas svarīgo lomu un nozīmi vietējās sabiedrības izglītošanā un audzināšanā, nemitīgi pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, iesaistoties pašai un iesaistot iedzīvotājus dažādu projektu īstenošanā apkārtējās vides labiekārtošanā, pagasta kultūrvēsturisko vērtību izzināšanā un saglabāšanā, dažādu paaudžu iedzīvotāju redzesloka paplašināšanā.

Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija “Gada balva kultūrā” norisināsies 2. februārī plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielajā zālē. Novada kultūras mērogā pasākums tiek rīkots pirmo reizi, uzvarētājiem pasniedzot speciāli dizainēto  balvu – “Zelta liepa”.

Pasākumā tiks pasniegta gan balva par mūža ieguldījumu, gan nominācijās – PRIEKS RADĪT, PŪRA LĀDE, ATSAUCĪBA, RADOŠĀ DZIRKSTS, LABDARĪBA, OGRE PASAULĒ, NO PAAUDZES PAAUDZĒ, PERSONĪBAS SPĒKS, SASNIEGUMI, ATBALSTS, JAUNRADE, DEBIJA.