Piedaloties kampaņā IEGRIEŽAM OGRI! 3. jūlija vakarā Pilsētas skvērā ar radošiem pārsteigumiem AP UGUNI DANCI GRIEZU garāmgājējus priecēs Ogres novada Kultūras centra tautas deju ansamblis OGRE.

Ar raitu soli un pirmatnējo uguns enerģiju dejotāji iegriezīs vienu no pilsētas brīvdabas  kultūrvietām – Pilsētas skvēru, kas ik gadu ar skanīgiem koncertiem, uzvedumiem un deju performancēm pulcē kultūras baudītājus no malu malām.  

Kampaņa “Iegriežam Ogri” ir viena no pirmajām iniciatīvām Ogres pilsētas virzībā uz  titulu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”. Eiropas Kultūras galvaspilsētas tituls līdz šim rotācijas kārtībā bijis vairāk nekā 50 Eiropas Savienības dažādu valstu pilsētām. 2027. gadā Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.