Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs” aicina darbā:

 • AUDIO UN VIDEO TEHNIĶI
 • GALVENO KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORU
 • ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTU

Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs” aicina darbā AUDIO UN VIDEO TEHNIĶI uz pilnu darba slodzi

Galvenie darba pienākumi:

 • Veidot un sagatavot, demonstrēt video un audio materiālus atbilstoši pasākumu saturam un plānam.
  • Veidot prezentāciju materiālus – projekcijas, reklāmas rullīšus, utml..
  • Kino demonstrēšana
  • Sagatavot, atbilstoši savai darbības jomai, tehniskās specifikācijas un citu dokumentāciju.
  • Nodrošināt pasākumu pakalpojumus – tehnikas uzstādīšana, regulēšana, apkalpošana, demontāža;

Tev ir:

 • Augstākā vai vidējā profesionālā  izglītība;
 • Pieredze pasākumu un norišu audio un vizuāli tehniskā noformējuma nodrošināšanā, ir pieredze tehniskā aprīkojuma komutācijā;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze un prasmes tiešsaistes norišu īstenošanā, kā arī video un audio operatora pieredze;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Atbildīga attieksme pret uzticētajiem pienākumiem;
 • Spēja organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • Spēja rast risinājumus problēmu situācijās.

Piedāvājam: 

 • Amatam noteikta: profesijas kods 3521 27; 16. amata saime, 7. mēnešalgas grupa (bruto mēnešalga 1140 eiro).
 • Atbildīgu un intensīvu darbu, zinošu kolēģu atbalstu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi: “Audio un video tehniķa vakancei” aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: kulturascentrs@okc.lv) līdz 2023. gada 22. septembrim.
Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs” aicina darbā GALVENO KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORU uz pilnu darba slodzi

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot, organizēt un realizēt Ogres valstspilsētas mēroga, valstiski un starptautiski nozīmīgus kultūras pasākumus Ogres novada Kultūras centrā, Ogrē un novada teritorijā.
 • Piedalīties iestādes pasākumu kalendāra plānošanā un organizēšanā, galveno pasākumu koncepciju izstrādē un analīzē.
 • Organizēt finanšu piesaisti iestādes izstrādātajiem projektiem.
 • Pasākumu sagatavošanas procesā plānot, organizēt un koordinēt sadarbību ar iestādes struktūrvienībām, tautas mākslas kolektīviem, citām radošām un mākslinieciskām vienībām.
 • Sniegt metodisko atbalstu kultūras centra darbiniekiem projektu izstrādē.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība kultūras specialitātē;
 • pieredze kultūras pasākumu izstrādē un vadībā;
 • kultūras nozares pārzināšana;
 • spēja racionāli organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • labas saskarsmes un sadarbības iemaņas;

Piedāvājam:

 • atbildīgu un intensīvu darbu, zinošu kolēģu atbalstu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

Amatam noteikta: 40. amata saime, 8. mēnešalgas grupa (bruto mēnešalga 1291 eiro). Profesijas kods 3435 20. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras centrs” galvenā kultūras pasākumu organizatora vakancei aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: kulturascentrs@okc.lv) līdz 2023. gada 22. septembrim.
Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs” aicina darbā ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTU uz pilnu darba slodzi

Galvenie darba pienākumi:

 • Elektrotehniskie darbi:
  • Iestādē Ogres novada Kultūras centrs un tā filiālēs montēt un projektēt elektroiekārtas savas kompetences ietvaros, veikt to apgaitu, apkopi un remontu. Kontrolēt citu elektrisko iekārtu speciālistu darbu.
  • Savas kompetences ietvaros noteikt un novērst elektroiekārtu sistēmu bojājumus, ja nepieciešams, piesaistīt attiecīgos apkalpojošos dienestus.
  • Analizēt elektriskās automātikas shēmas, aprēķināt apgaismojumu un konstatē tā izvēles pareizību, pārbaudīt apgaismojuma tīkla aprēķinu, analizēt un labot bojājumus elektriskajās shēmās, aprēķināt ražotnes elektrisko slodzi.
 • Veikt telpu un inventāra savlaicīgu sakārtošanu pasākumu norisei saskaņā ar saimniecības nodaļas vadītāja rīkojumiem;
 • Veikt vienkāršus inventāra remontdarbus;
 • Veikt jeb kāda citāda rakstura saimnieciskus darbus;

Tev ir:

 • Vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar specializāciju elektriskajās iekārtās.
 • Vismaz elektrodrošības pielaides 4.kategorijas grupas pieejamība.
 • Vēlams kvalifikācijas celšanas nolūkos izieti papildus kursi zināšanu papildināšanai.
 • Pieredze līdzvērtīgā darbā vismaz 2 gadus.
 • Spēja strādāt komandā.
 • Atbildīga attieksme pret uzticētajiem pienākumiem.
 • Spēja organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.
 • Spēja rast risinājumus problēmu situācijās.
 • Vēlams B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam: 

 • Amatam noteikta: 16. amata saime, 7. mēnešalgas grupa (bruto mēnešalga 1140 eiro).
 • Atbildīgu un intensīvu darbu, zinošu kolēģu atbalstu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi elektrisko iekārtu speciālista vakancei aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: kulturascentrs@okc.lv) līdz 2023. gada 22. septembrim.
Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo atlases konkursu norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Tālrunis uzziņām 65035950.