Aija

Vidējās paaudzes deju kolektīvs AIJAAijai_25 2015
Dibināšanas gads – 1989. Vadītāja Aija Zepa; koncertmeistars Guntars Kalnciems; tērpu pārzine Ilze Dzirkale; prezidente Ilona Ūdre=

1989.gadā kolektīvs tika izveidots kā Ogres dārzkopības izmēģinājumu un selekcijas stacijas (ODIS) vidējās paaudzes deju kolektīvs, bet no 1992.gada oktobra kolektīvs darbojas Ogres kultūras namā.
VPDK AIJA savu skanīgo vārdu ieguvis par godu vadītājai Aijai Zepai, kura kolektīvu veidoja un vada nu jau 26-to gadu.
VPDK AIJA dalībnieki aktīvi un ar lielu prieku piedalās Ogres pilsētas, novada un Kultūras centra rīkotajos pasākumos. Sākot ar 1990. gadu piedalāmies Valsts mēroga skatēs, konkursos, salidojumos un festivālos, esam dejojuši visos septiņos kolektīva pastāvēšanas laikā notikušajos Latvijas Republikas Dziesmu un Deju svētkos. Mums ir bijis gods pārstāvēt Latviju starptautiskos festivālos Nīderlandē, Čehijā, Norvēģijā, Slovākijā, Ungārijā, Polijā, Igaunijā, Turcijā, Lietuvā. Esam ciemojušies pie latviešiem Anglijā.
Dejots ir visur, kur vien iespējams: koncertos kultūras namos un estrādēs, gadatirgos, sporta sacensībās (sporta zālēs un pie ledus hallēm), stingrā režīma cietumā Lietuvā, kur sodu izcieš slepkavas un recidīvisti, skolās, pansionātos (gan veciem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar garīgo atpalicību),kā arī daudzos labdarības pasākumos telpās un brīvā dabā – gan lietū, gan saulē. Esam piedalījušies arī Ginesa rekorda sasniegšanas pasākumā “Garākā Gatves deja”.
Kolektīvs jūtas lepns par savu kuplo draugu pulku visā Latvijā un aiz robežām.
Gatavojoties 2013.gada XXV Vislatvijas Dziesmu un XV Deju svētkiem repertuāra pārbaudes skatē savā E grupā saņēmām augstākās pakāpes vērtējumu ( 8. rezultāts valstī no 155 E grupas kolektīviem). Ogres deju apriņķa deju kolektīvu skatēs: 2014. gadā– augstākās pakāpes vērtējums un 2015.gadā – 1.pakāpes vērtējums.
2014.gada 25.oktobrī VPDK AIJA nosvinēja savas darbības 25 gadu jubileju. Šajā laikā kolektīva repertuārā iestudētas un izdejotas gan etnogrāfiskās, gan profesionālo horeogrāfu, gan kolektīva dalībnieku un vadītājas veidotās horeogrāfijas, kopā – 133 dejas. Ar savu deju soli 25 gadu laikā skatītājus priecējuši 112 VPDK AIJA dejotāji.
Turpinām gatavoties VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkiem Jelgavā, kuros piedalīsimies 2015.gada 6.-7.jūnijā .Protams, arī šogad dosimies ciemos pie draugu kolektīviem Latvijā un Lietuvā. Nākamgad plānojam pārstāvēt Latviju kādā no deju festivāliem ārzemēs, par ko gan runāsim tad, kad viss būs galīgi nolemts un saplānots.
Turpināsim dejot ar vēl lielāku degsmi, lai gatavotos dalībai 2018.gada Dziesmu un Deju svētkos.
Arī turpmāk būsim kā liela, draudzīga, izpalīdzīga un saliedēta ģimene gan priecīgos brīžos, gan tad, kad kādam no savējiem nepieciešama palīdzība.

Lustēdami, dancodami
Mēs darbiņus padarījām
Ne rociņas piekusušas
Ne kājiņas nogurušas

Seko līdzi kolektīva aktivitātēm un apskati foto http://www.draugiem.lv/vpdkaija/

Comments are closed