2. februārī plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centrā pirmo reizi svinīgā ceremonijā tiks pasniegti “Gada balva kultūrā” apbalvojumi. Balva ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Ogres novada pašvaldībā un ar to izsaka atzinību un novērtē Ogres novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības amatiermākslas kolektīvu veikumu, spilgtākos notikumus Ogres novada kultūras dzīvē, valsts un starptautiskā mērogā.

Balvas tiks pasniegtas 12 nominācijās:

-PRIEKS RADĪT – noorganizēti radoši, inovatīvi pasākumi.

– PŪRA LĀDE – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju uzturēšana, popularizēšana.

– DEBIJA – persona, kolektīvs vai īstenots notikums, kas jau ar pirmo reizi sevi pieteicis spilgti un kvalitatīvi, un devis ieguldījumu novada, pilsētas, iestādes kultūras dzīvē.

– RADOŠĀ DZIRKSTS – persona, kura ar savu radošo veikumu pilnveido novada, pilsētas, iestādes un citu darbību Ogres novada kultūras dzīvē.

– LABDARĪBA – dalība labdarības projektos, labdarības projektu īstenošana, labdarības ideju popularizēšana, fiziskas vai juridiskas personas materiāls vai nemateriāls pienesums kultūras veicināšanai Ogres novadā.

– OGRE PASAULĒ – dalība starptautiskos pasākumos un Ogres vārda popularizēšana.

– NO PAAUDZES PAAUDZĒ – vairāku paaudžu dalība kopienā, zināšanu un pieredzes nodošana.

– PERSONĪBAS SPĒKS – persona, kura ar savu darbu un piemēru vairo materiālās un/ vai nemateriālās kultūras nozīmi sabiedrībā.

– JAUNRADE – jauns darbs kultūrā (muzikāls, māksliniecisks, teatrāls, u.c.), kurš radīts iepriekšējā kalendārā gadā.

– SASNIEGUMI – sasniegumi Ogres novada, Latvijas un starptautiska mēroga kultūras notikumos

– MĒS DZIEDAM UN DEJOJAM NO VISAS SIRDS

Svinīgajā Ogres novada “Gada balva kultūrā” ceremonijā balvu par mūža ieguldījumu pasniegs Lauberes pagasta bibliotekārei Maigai Livčānei.

Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija “Gada balva kultūrā” norisināsies 2. februārī plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Lielajā zālē. Novada kultūras mērogā pasākums tiek rīkots pirmo reizi, uzvarētājiem pasniedzot speciāli dizainēto balvu – “Zelta liepa”.