11. novembrī plkst. 16.00 aicinām uz Ogres apriņķa koru lielkoncertu MŪSU ZEME Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Pēc koncerta Lāčplēša dienas lāpu gājiens uz Brāļu kapiem.

16.00

Ogres apriņķa kopkora lielkoncerts MŪSU ZEME

Māklinieciskā vadītāja Aira Birziņa

Režisore Inese Mičule

Piedalās

Ogres apriņķa kori

RASA, PĒRLES, MADARA, MADLIENA, SUNTAŽI, GRĪVA, LINS, IMPULSS, OGRE, LĀČPLĒSIS, LŌJA, Ogres skolotāju kamerkoris

Pūtēju orķestri HORIZONTS un MADLIENA

Ogres 1.vidusskolas zēnu vokālais ansamblis

Soliste Inga Šļubovska-Kancēviča

Pavadošā grupa BROKASTIS ČETRATĀ

18.00 Lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem

17.50 Pulcēšanās pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā

18.15 Svinīgais brīdis pie Latvijas monumentālā karoga

Gājiena noslēgums Brāļu kapos