Ogre

Tautu deju ansamblis OGREtda0004
Dibināšanas gads – 1947. Mākslinieciskais vadītājs Edgars Tabors. Repetitore Mārīte Baltā. Koncertmeistars Guntars Kalnciems. Prezidents Ģirts Tumans

1947./48.gada sezonā pirmais TDA OGRE vadītājs bija Andrejs Meija, taču viņš kolektīvu ilgi nevadīja, jo jau nākamajā sezonā kolektīva vadību uzņēmās ikšķiliete Helēna Paruševska. Savukārt, 1954. gadā vadību pārņēma Ivars Galanders.
Radošs un bagāts darba posms kolektīvam sākas ar 1957. gadu, kad par vadītāju kļūst Velta Veide. Nākamā nozīmīgā sezona bija 1967./68.gadā, kad kolektīvs ar vadītāja Ēvalda Vieša palīdzību ieguva Tautas deju ansambļa nosaukumu. Šajā sezonā kolektīvam pievienojās koncertmeistars Guntars Kalnciems, kas vēl joprojām ir kopā ar kolektīvu.
No 1978. gada par TDA “Ogre” vadītāju kļūst Velga Jaunzeme, kas kolektīvam “iedeva jaunu elpu”. Viņa darīja visu iespējamo, lai kolektīvs sevi reklamētu un būtu pazīstamāks Latvijā. Tika izveidota TDA studija, kurā bija iespēja pieteikties arī jaunākiem dejotājiem. Pēc Velgas ar kolektīvu sāk strādāt dejotāja ar labu skatuves pieredzi, kolektīva dvēsele – Aija Zepa, kura šobrīd Ogres Kultūras centrā vada vidējās paaudzes deju kolektīvu “Aija”. Pastrādājot nepilnas divas sezonas, Aija aiziet dekrētā, un TDA vadību uzņemas Vija Logina. Pievienojas arī repetitors Ilmārs Dreija. Apmēram 2003. gada sezonas beigās kolektīvu sāk vadīt Inga Biukšāne, kas pati savulaik ir dejojusi kolektīvā. Inga kolektīvu vadīja vairāk nekā 15 gadus un savu stafeti nodeva Edgaram Taboram un repetitorei Mārītei Baltajai. Kopš 2011./12.gada kolektīvu vada Edgars Tabors. 2014./2015. gada skatē kolektīvs startē A grupā, iegūta 1. pakāpe.

2011./2012.gada sezonas skatē Ogres kultūras centra TDA OGRE (vadītājs Edgars Tabors) Jauniešu grupa B1 42.1 – I pakāpe
2012./2013.gada sezonas skatē Ogres kultūras centra TDA OGRE (vadītājs Edgars Tabors) Jauniešu grupa B1 54,2 – I pakāpe
2013./2014.gada sezonas skatē Ogres kultūras centra TDA OGRE (vadītājs Edgars Tabors) Jauniešu grupa B1 – I pakāpe
2014./2015.gada sezonas skatē Ogres kultūras centra TDA OGRE (vadītājs Edgars Tabors) Jauniešu grupa A 58.3 – I pakāpe
Kops 2013. gada kolektīvs piedalās Jaunrades deju konkursā.
2013. gada 26. janvārī XVII Jaunrades deju konkurss, labākajām deja jauno autoru konkurencē Edgara Tabora “Mēs ciemiņus gaidījām”, pirmo reizi uzstādīta uz TDA OGRE

Kolektīvs ik gadu februārī savā dzimšanas dienas mēnesī organizē lielu sadraudzības koncertu, kur ik gadu izvēlas kādu interesantu tēmu. Līdz šim ir bijuši koncerti par tēmām “Nacionālo deju īpatnības”, “Atpakaļ nākotnē”, “Dejo ar TDA OGRE zvaigzni”, “Step Up” un citi. Kolektīvs sekmīgi piedalās starptautiskos festivālos 2012. gadā Ungārijā, 2015. gadā Vācijā.
Seko līdzi kolektīva aktivitātēm un apskati foto – https://www.facebook.com/cilveekeedaajs

Comments are closed