3. jūlija vakarā ar raitu soli un pirmatnējo uguns enerģiju Ogres novada Kultūras centra tautas deju ansambļa OGRE dejotāji iegrieza vienu no pilsētas brīvdabas  kultūrvietām – Pilsētas skvēru.

Radošie pārsteigumi ar nosaukumu AP UGUNI DANCI GRIEZU norisinājās kampaņas IEGRIEŽAM OGRI! ietvaros, kas ir viena no pirmajām iniciatīvām Ogres pilsētas virzībā uz  titulu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”.

Eiropas Kultūras galvaspilsētas tituls līdz šim rotācijas kārtībā bijis vairāk nekā 50 Eiropas Savienības dažādu valstu pilsētām. 2027. gadā Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.