Kontakti

P/A “Ogres Novada Kultūras Centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv, tālr. 26543512
Diennakts dežuranta tālr.: 65024680

Informācija par gadatirgiem - 26543512, 65035947

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

 
Elīna Aupe
Ogres novada Kultūras centra direktores p.i.
Daiga Sosnare
Ciemupes Tautas nama vadītāja
Ināra Caunīte
direktores vietniece pamatdarbības jautājumos
Laila Baumane
attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja
Uldis Grunte
saimnieciskās nodaļas vadītāja v.i.
Ansis Imaks
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Kristīne Krastiņa
juristkonsulte, iepirkumu speciāliste
Agita Krūze
galvenā grāmatvede
Rita Smirnova
kultūras projektu koordinatore
Dace Nikolaisone
kultūras metodiķe
Laura Indriksone
kultūras projektu koordinatore
Una Griškeviča
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ūna Laukmane
mākslinieks, scenogrāfs
Sandra Grūbe
sekretāre-lietvede
Līga Martukāne
grāmatvede, vecākā kasiere
Veronika Bureca
ekonomiste