Kontakti

Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv, tālr. 65024680

Diennakts Klientu apkalpošanas centrs: 65024680

Informācija par gadatirgiem - 26543512

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

logo pilnkrasu

logo melns

 
Elīna Aupe
Ogres novada Kultūras centra vadītāja
Daiga Sosnare
Ciemupes Tautas nama vadītāja
Inga Žilinska
Ogresgala Tautas nama vadītāja
Ieva Rodiņa
Ogres teātra vadītāja
Ināra Caunīte
vadītājas vietniece, pamatdarbības nodaļas vadītāja
Laila Baumane
attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja
Ansis Imaks
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Atis Veiliņš
saimnieciskās nodaļas vadītājs
Anete Andersone
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Krastiņa
juriskonsulte, iepirkumu speciāliste
Egita Spodra Lokste
kultūras metodiķis darbam novadā
Dagnija Gūtmane
kultūras metodiķis amatiermākslā
Sandra Grūbe
biroja administratore
Elīna Umule
mākslinieks, scenogrāfs
Agita Krūze
galvenā grāmatvede
Līga Martukāne
grāmatvede, kasiere
Veronika Bureca
ekonomiste