Kontakti

Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv, tālr. 65024680

Diennakts Klientu apkalpošanas centrs: 65024680

Informācija par gadatirgiem - gadatirgi@okc.lv; 26543512

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

logo pilnkrasu

logo melns

 
Elīna Aupe
Ogres novada Kultūras centra vadītāja
Ināra Caunīte
Vadītājas vietniece
Baiba Ozoliņa
Ogres novada Kultūras centra filiāles OGRESGALA TAUTAS NAMS vadītāja
Daiga Sosnare
Ogres novada Kultūras centra filiāles CIEMUPES TAUTAS NAMS vadītāja
Ieva Rodiņa
Ogres novada Kultūras centra filiāles OGRES TEĀTRIS vadītāja
Sandra Grūbe
Biroja administratore
Iļja Ivanovs
Saimniecības nodaļas vadītājs
Elīna Klāsone
Kultūras metodiķe darbam novadā
Kristīne Krastiņa
Vecākā iepirkumu speciāliste
Jolanta Pužule
Finanšu ekonomiste
Līga Martukāne
Galvenā grāmatvede
Dagnija Gūtmane
Kultūras metodiķe amatiermākslā
Anete Andersone
Sociālo mediju speciāliste
Sabīne Ozoliņa-Voita
Reklāmas speciāliste