Kontakti

P/A “Ogres Novada Kultūras Centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv, tālr. 26543512
Diennakts dežuranta tālr.: 65024680

Informācija par gadatirgiem - 26543512, 65035947

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

 
Elīna Aupe
Ogres novada Kultūras centra direktores p.i.
Daiga Sosnare
Ciemupes Tautas nama vadītāja
Ināra Caunīte
direktores vietniece pamatdarbības jautājumos
Laila Baumane
attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja
Ansis Imaks
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Atis Veiliņš
saimnieciskās nodaļas vadītājs
Anete Andersone
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Krastiņa
juristkonsulte, iepirkumu speciāliste
Rita Smirnova
kultūras projektu koordinatore
Laura Indriksone
kultūras projektu koordinatore
Sandra Grūbe
sekretāre-lietvede
Ernests Austriņš
mākslinieks, scenogrāfs
Agita Krūze
galvenā grāmatvede
Līga Martukāne
grāmatvede, vecākā kasiere
Veronika Bureca
ekonomiste