Kontakti

Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv, tālr. 26543512
Diennakts dežuranta tālr.: 65024680

Informācija par gadatirgiem - 26543512

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

 
Elīna Aupe
Ogres novada Kultūras centra vadītāja
Daiga Sosnare
Ciemupes Tautas nama vadītāja, Ogresgala Tautas nama vadītājas p.i.
Ināra Caunīte
Vadītājaa vietniece, pamatdarbības nodaļas vadītāja
Laila Baumane
attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja
Ansis Imaks
tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Atis Veiliņš
saimnieciskās nodaļas vadītājs
Anete Andersone
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Krastiņa
juriskonsulte, iepirkumu speciāliste
Egita Spodra Lokste
kultūras projektu koordinatore
Dagnija Gūtmane
kultūras projektu koordinatore
Sandra Grūbe
biroja administratore
Ernests Austriņš
mākslinieks, scenogrāfs
Agita Krūze
galvenā grāmatvede
Līga Martukāne
grāmatvede, kasiere
Veronika Bureca
ekonomiste