Kontakti

Ogres novada pašvaldības iestāde “Ogres novada Kultūras centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv, tālr. 65024680

Diennakts Klientu apkalpošanas centrs: 65024680

Informācija par gadatirgiem - 26543512

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

logo pilnkrasu

logo melns

 
Elīna Aupe
Ogres novada Kultūras centra vadītāja
Daiga Sosnare
Ogres novada Kultūras centra filiāles CIEMUPES TAUTAS NAMS vadītāja
Inga Žilinska
Ogres novada Kultūras centra filiāles OGRESGALA TAUTAS NAMS vadītāja
Ieva Rodiņa
Ogres novada Kultūras centra filiāles OGRES TEĀTRIS vadītāja
Ināra Caunīte
Vadītājas vietniece, Pamatdarbības nodaļas vadītāja
Laila Baumane
Attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja
Ansis Imaks
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Iļja Ivanovs
Saimniecības nodaļas vadītājs
Anete Andersone
Sabiedrisko attiecību, sociālo mediju speciāliste
Veronika Bureca
Finanšu nodaļas vadītāja, Finanšu ekonomiste
Līga Martukāne
Galvenā grāmatvede
Sandra Grūbe
Biroja administratore
Elīna Klāsone
Kultūras metodiķe darbam novadā
Kristīne Krastiņa
Juriskonsulte, iepirkumu speciāliste
Dagnija Gūtmane
Kultūras metodiķe amatiermākslā
Sabīne Ozoliņa
Mārketinga un komunikāciju, reklāmas speciāliste
Elīna Umule
Māksliniece
Maija Olingoviča
Grāmatvede
Harijs Zariņš
Kultūras pasākumu organizators