Kontakti

P/A “Ogres Novada Kultūras Centrs”

Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001

E-pasts: kulturascentrs@okc.lv
Diennakts dežuranta tālr.: 65024680
Informācija par gadatirgiem - 26543512, 65035947

Reģ. Nr.: LV 90001669956
Kods: HABALV22
Konts: LV98HABA0551015287587

 
Antra Purviņa
direktore
Daiga Sosnare
Ciemupes Tautas nama vadītāja
Elīna Aupe
Ogresgala Tautas nama vadītāja
Rita Smirnova
direktores vietniece pamatdarbības jautājumos
Laila Baumane
attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja
Uldis Krastiņš
saimnieciskās nodaļas vadītājs
Kristīne Krastiņa
juristkonsulte, iepirkumu speciāliste
Agita Krūze
galvenā grāmatvede
Dace Tribocka
sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Nikolaisone
kultūras metodiķe
Ūna Laukmane
mākslinieks, scenogrāfs
Sandra Grūbe
sekretāre-lietvede
Līga Martukāne
grāmatvede, vecākā kasiere
Veronika Bureca
ekonomiste