Deju kopai  “Astras” 20gadi!

Sadraudzības koncerts VIZBUĻU PUTENIS

Vadītāja: Māra Gulbe