Izstāde ir stāsts par ievērojamākajiem skautu organizācijas darbiniekiem, kas saistīti ar Latvijas armiju.
Arī šodien daudzi skauti un skautu vadītāji iesaistīti Latvijas armijā un zemessardzē.
Latvijā darbojas vairāk nekā 20 skautu un gaidu vienības, no tām divas
Ogres novadā – Ogrē darbojas 25. skautu un gaidu vienība un Ogresgalā 5.
skautu un gaidu vienība, abās vienībās pulcējot 85 dalībniekus.

Par citiem laikiem var vienoties pa tālr. 29812887