Jauktais koris GRĪVA /diriģente Evita Konuša, Kormeistars Aivars Igaunis/

Jauniešu jauktais koris IMPULSS /diriģentes Gunita Bičule, Jolanta Kalniņa, vokālais pedagogs Annija Bičule/

Vīru vokālais ansamblis /Alvis Bērziņš, Matīss Palsāns, Māris Kazerovskis, Gunārs Seržants, Sandis Stepiņš/

Meiteņu vokālais ansamblis /Rūta Martinova, Gerda Igaune, Sabīne Šurna un Elizabete Rislinga/

Koncertmeistare Gunta Trasune

Solisti Gerda Igaune, Rūta Martinova, Zane Saleniece, Jānis Grīnbergs, Annija Bičule, Mariss Lakstīgala