1.martā plkst. 19.00
ONKC Lielā zāle
Ogres novada GADA BALVA KULTŪRĀ 2023

1. martā plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā svinīgā ceremonijā tiks pasniegti Ogres novada GADA BALVA KULTŪRĀ 2023 apbalvojumi.

Balva ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Ogres novada pašvaldībā un ar to izsaka atzinību un novērtē ieguldījumu Ogres novada kultūras dzīves pilnveidošanā un Ogres novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā.

Balva tiks pasniegta 9 nominācijās:
PRIEKS RADĪT – sasniegumi Ogres novada, Latvijas un starptautiska mēroga kultūras notikumos, noorganizēti radoši, inovatīvi pasākumi, notikumi kultūrtūrismā u.c.

PŪRA LĀDE – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana, tradīciju uzturēšana, popularizēšana.

DEBIJA – persona, kolektīvs vai īstenots notikums, kas jau ar pirmo reizi sevi pieteicis spilgti un kvalitatīvi, un devis ieguldījumu novada, pilsētas, iestādes kultūras dzīvē.

OGRE PASAULĒ – dalība starptautiskos pasākumos un Ogres vārda popularizēšana.

NO PAAUDZES PAAUDZĒ – vairāku paaudžu dalība kopienā, zināšanu un pieredzes nodošana.

PERSONĪBAS SPĒKS – persona, kura ar savu darbu un piemēru vairo materiālās un/vai nemateriālās kultūras nozīmi sabiedrībā, kura ar savu radošo veikumu pilnveido novada, pilsētas, iestādes un citu darbību Ogres novada kultūras dzīvē.

JAUNRADE – jauns darbs kultūrā un mākslā – skaņdarbs, tēlotājas vai lietišķās mākslas darbs, teātra izrāde, tēlniecības darbs, vides objekts u.tml., kas radīts iepriekšējā kalendārā gadā.

KULTŪRAS DRAUGS – fiziskas vai juridiskas personas materiāls vai nemateriāls pienesums kultūras veicināšanai Ogres novadā.

KULTŪRAS GADA BALVA – notikums, pasākums, kas ir īpaši izceļams, veicinājis plašu novada atpazīstamību, kas realizēts ar augstu kvalitāti, spējis piesaistīt plašu auditoriju u.tml.

Tāpat svinīgajā Ogres novada GADA BALVA KULTŪRĀ 2023 ceremonijā tiks pasniegta balva par MŪŽA IEGULDĪJUMU.

Šogad esam saņēmuši 50 Ogres novada GADA BALVA KULTŪRĀ 2023 pieteikumus, kuros 8 balvas nominācijām izvirzīti 32 nominanti.

Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija GADA BALVA KULTŪRĀ 2023 norisināsies 1. martā plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents. Pasākuma un koncerta apmeklējums bez maksas.