SADZIEDĀŠANĀS

Jauniešu koris IMPULSS

Jauktais koris GRĪVA

Ogres skolotāju kamerkoris

Senioru koris ALTERA

 

Aicinām klausītājus ceturtdienu vakaros, plkst. 20.00 baudīt skaistākās latviešu un ārzemju komponistu kormūzikas pērles pašmāju un viesu koru izpildījumā Ogres upes krastā uz peldošās skatuves, kas atrodas posmā starp Līko tiltu un laipu.

Koncerti bez maksas

Pāsākums notiek brīvdabā. Aicinām skatītājus iespēju robežās sev nodrošināt sēžamos brīvdabā.

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.