No 13.00 no Baltās cielavas

JAUNO ĢIMEŅU BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE

 

14.00 ONKC laukums

Koncertuzvedums PINU SAULI

Piedalās Ogres novada skolu jaunatne

 

16.00 – 21.00 Brīvības ielā pie monumentālā karoga

MŪZIKA UN DISKUSIJAS

Vokālā grupa PUTNI

SNIEDZE PRAULIŅA

GORAN GORA

Diskusijas:

“Bērnu audzināšana cilvēktiesību laikmetā”

“Sievišķība vai ārišķība”

“Izdegšana, distonija un žurku skrējienu

“Vai īsti vīrieši raud? Iniciācija”

BĒRNU IZKLAIDES ZONA, BIBLIOBUSS, FOTO ORIENTĒŠANĀS BĒRNIEM

 

21.00 ONKC laukums

Koncerts DEVIŅIEM’I ZIEDIŅIEM’I

Režisors Jānis Kaijaks

Scenogārija Ūna Laukmane

Mākslinieciskie vadītāji Skaidrīte Andževa un Mārtiņš Kaiva

Librets Loreta Tretjakova

Piedalās:

Jauniešu deju kolektīvi SPIETS, PĪLĀDZĪTIS, DAINA, DZĪPARI, SOLIS, OGRE, ĀBEĻZIEDS

Vidējās paaudzes deju kolektīvi RAKSTI, SUNTA, AIJA, DANDZIS, MADE, LUSTĪGAIS, DEGSME, LĪČUPĪTE

Senioru deju kolektīvi OGRĒNIETIS, SUNCELE, SUMULDA, VELDZE

 

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.