Koncerts DEJA SATIEK PAVASARI piedalās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada deju kolektīvi.
Jauniešu deju kolektīvi
OGRE, PŪPOLĪTIS, PĪLĀDZĪTIS, JUMPRAVIŅA, ĀBEĻZIEDS, SPĀRE, SPIETS, DAINA
Vidējās paaudzes deju kolektīvi
RAKSTI, VĒJI, LĀČPLĒSIS, SAIME, SUNTA, MADE, AIJA, DANDZIS, LUSTĪGAIS, DEGSME, LĪČUPĪTE
Senioru deju kolektīvi
OGRĒNIETIS, ĶEGUMS, SUNCELE, VELDZE, SUMULDA, LĒDMANE

 

 

Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.