Piedalīsies:  OGRES DANČU KLUBS, BRĪVIE DANČU MUZIKANTI (Ķegums), Jumpravas kultūras nama folkloras kopa LIEPU LAIPA.

2.5h laikā apgūsim latvju deju soļus, pavadīsim laiku patīkamā gaisotnē un ļausimies dejotpriekam.

Biļetes EUR 3, 15% atlaide ar novadnieka karti vai aplikācijas kodu

Pasākums tiks filmēts un fotografēts.
Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.