16. aprīlī plkst. 17.00
ONKC Lielā zāle
BJDK Pīlādzītis sadraudzības koncerts DEJU KARUSELIS

Koncertā piedalās Bērnu deju kolektīvi:
UPĪTE
SPOLĪTE
ĀBOLĒNI
PASTALNIEKI
PĪLĀDZĪTIS

Biļetes EUR 4, 3  ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu

Pasākums tiks filmēts un fotografēts.
Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.