Ogrēnietis

Ogres kultūras centra senioru deju kolektīvs “Ogrēnietis” dibināts 1999. gada rudenī.ogrenietis
Kolektīva vadītāja Ināra Driksna, koncertmeistare Gunta Trasūne.
1999. gada rudenī kopā sanāca interesentu grupa, lai atsauktu atmiņā sen zināmus, bet piemirstus deju soļus. Vadītāja pienākumus uzņēmās Ojārs Grasis, koncertmeistars Guntars Kalnciems, prezidente Anna Kudeiko. No nelielā deju pulciņa ir izveidojies kolektīvs, kurš apvieno 24 dejot gribošus dalībniekus. Kolektīva repertuārā ir latviešu tautas dejas, to horeogrāfiskās apdares, oriģināldejas. Ogrēnietis regulāri koncertē Ogrē, kā arī citās Latvijas pilsētās, aktīvi piedalās dažādos deju kolektīvu konkursos un sadančos. Ikgadējās deju kolektīvu skatēs, sākot ar 2000. gadu, no žūrijas saņemts tikai augstākais novērtējums.
2003. gadā “Ogrēnietis” piedalījās XXlll Vispārējos latviešu Dziesmu un XIII Deju svētku lieluzvedumā “Mana pasaule”, kā arī senioru svētku koncertā Domu laukumā, Ojāra Graša vadībā (18 dejotāji).
2008. gadā XXlV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos “Ogrēnietis” piedalās jau 24 dejotāju sastāvā Ojāra Graša vadībā, piedaloties Daugavas stadionā lieluzvedumā “Izdejo laiku”, senioru koru un deju kolektīvu koncertā.
2009. gada sākumā Ojārs Grasis aiziet pelnītā atpūtā, par kolektīva vadītāju ar septembra mēnesi kļūst Ināra Driksna, kolektīvs papildinās ar jauniem dejotājiem. Decembrī tiek svinēta kolektīva 10 gadu jubileja, ļoti saspringts mēģinājumu grafiks, viss izdodas lieliski.
2013. gadā XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Ināras Driksnas vadītais deju kolektīvs “Ogrēnietis” dejo Daugavas stadionā deju lieluzvedumā “Tēvu laipas” un senioru koru un deju kolektīvu koncertā “Zem treju loku varavīkšņu tilta”.
Deju kolektīvs regulāri piedalās starptautiskos mūzikas un deju festivālos, ir dejots Horvātijā, Vācijā, Polijā, Spānijā, Igaunijā, Ungārijā, Čehijā, ne tikai lai nestu Ogres un Latvijas vārdu pasaulē, bet vienlaikus iepazītu citu tautu tradicijas, kultūru un vēsturi.
Kolektīvs ir jautrs, sirsnīgs ar stabilām tradīcījām, dejo uz pilnu klapi.
Moto:
Kas tur rīb, kas tur dimd
Straujās Ogres maliņā;
Diži ļaudis danci veda,
Tie zemīti rībināja.

Comments are closed