Pīlādzītis

Ogres kultūras centra bērnu deju studija PĪLĀDZĪTISmid_140195
Dibināšanas gads – 1988. Vadītājas Mārīte Baltā, Kristīne Romane, koncertmeistare Brigita Zīmele.

Vadītāji no 1988. gada – Silvija Freimane, marta Dargiene. Pēdējos piecos gados ir redzama kolektīva izaugsme. Skatēs ir augsti sasniegumi. PĪLĀDZĪTIS piedalās Latvijā rīkotajos festivālos un jaunrades deju skatēs, kurās gūst labus panākumus.

Kolektīvs piedalījies visos Dziesmu un deju svētkos, kā arī pēdējo svētku laureātu koncertā. Katru sezonu dejotāji dodas ārzemju koncertceļojumos, kā arī ir piedalījušies festivālā Austrijā.

Kolektīvā nepārtraukti notiek paaudžu maiņa. Lielākie dejotāji atbalsta mazākos, palīdz sagatavoties skatēm un koncertiem. Sasnieguši vidusskolas vecumu pāriet dejot uz TDA OGRE.

Comments are closed