Danču klubs

Ogres Danču klubsdk
Dibināšanas gads – 2010. Vadītājs Ainars Sviķis, Irēna Cera – prezidente.

Ainars Sviķis no dibināšanas 2010.g;
skate folkloras festivālam “Baltica 2015”;
piedalīšanās Brīvdabas muzeja gadatirgū 2013, 2014.gadā.,
viesošanās pie Lietuviešu folkloras kopas “Nedeja” Rumšiškē;
Sadancošanas pasākums Tallinā 2014.gadā ar Tallinas Danču klubu.

Folkloras festivālā “Baltica 2015” skatē iegūtais vērtējums – teicami.

Danču popularizēsana jauniešu vidū un sadancošanas pasākumi Ogres novadā, kā arī citur Latvijā un pasaulē. Latviešu rotaļu un tradīciju apguve. Paplašināt deju repertuāru ar nezināmām latviešu un citu tautu dejām.
20. gs. tērpu pilnveidošana un latviešu tautas tērpu šūšana.
Vīzija – būt par latviešu un citu tautu tradicionālo deju saglabātāju, uzturētāju un popularizētāju.

Dancošana savam un citu priekam!

Comments are closed