Kontakti

P/A “OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS”

Brīvības iela 15,  Ogre,  Lv-5001  – atrodi adresi KARTĒ

kulturascentrs@okc.lv

diennakts dežuranta tālr.: 65024680, 26543512

Antra Purviņa, direktore, tālr. 65035950; antra.purvina@ogresnovads.lv

Kristīne Krastiņa, juriste, iepirkumu speciāliste,  kristine.krastina@okc.lv

Agita Krūze, galvenā grāmatvede, agita.kruze@okc.lv

Rita Smirnova, Ogres novada kultūras centra direktores vietniece pamatdarbības jautājumos, tālr. 20039944;   rita.smirnova@okc.lv

Uldis Krastiņš, saimnieciskās nodaļas vadītājs,  tālr. 25728227, uldis.krastins@okc.lv

Dace Tribocka, attīstības plānošanas un projektu nodaļas vadītāja,  tālr. 26356269;   dace.tribocka@okc.lv

Laila Baumane, kultūras pasākumu organizatore, tālr. 29470103;   laila.baumane@okc.lv

Elīna Aupe, kultūras projektu koordinatore

Dace Nikolaisone, kultūras pasākumu organizatore, tālr. 26190887;  dace.nikolaisone@okc.lv

Ūna Laukmane, mākslinieks, scenogrāfs,   una.laukmane@okc.lv

Sandra Grūbe, sekretāre-lietvede, tālr. 65035950;   kulturascentrs@okc.lv

Veronika Bureca, ekonomiste, veronika.bureca@okc.lv

Līga Martukāne, grāmatvede, vecākā kasiere, tālr. 65047740; liga.martukane@okc.lv

_____________________________________________________

OGRESGALA TAUTAS NAMS

Bumbieru iela 9,  Ogresgals,  Ogresgala pagasts,  Ogres novads,  Lv-5041

Daina Čalpa,  vadītāja, tālr. 65035157;   ogresgalatn@inbox.lv

_____________________________________________________

CIEMUPES TAUTAS NAMS

Liepu gatve 12,  Ciemupe,  Ogresgala pagasts,  Ogres novads,  Lv-5001

Daiga Sosnare, vadītāja, tālr. 65068716, e-pasts: ciemupestn@okc.lv

_____________________________________________________

Comments are closed