Kolektīvi

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS uzsāk darbu 2014

OGRES KULTŪRAS CENTRA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

Bērnu deju kolektīvs “PĪLĀDZĪTIS”, vadītājas Mārīte Baltā, Kristīne Romane, koncertmeistare Brigita Zīmele

Bērnu vokālā studija “SVILPASTES”, vadītāja Ilze Miezere, horeogrāfe Ināra Arbidāne

Bērnu dramatiskais kolektīvs “MAZAIS TEĀTRIS”, vadītājs Kārlis Lišmanis

Jauktais koris “GRĪVA”, diriģentes: Maija Amoliņa, Evita Konuša

Jauktais koris “OGRE”, diriģents: Jānis Zirnis, kormeistari: Jānis Kokins, Ineta Balode www.korisogre.lv

Sieviešu koris “RASA”, diriģentes: Aira Birziņa, Lāsma Gorska    www.korisrasa.lv

SKOLOTĀJU KAMERKORIS, diriģente: Līga Liedskalniņa,  kormeistare: Aija Bogdane   www.ogreskamerkoris.lv

JAUNIEŠU KORIS, diriģentes Gunita Bičule, Daina Čudare

Senioru jauktais koris “ATVASARA”, diriģents Alvis Bērziņš

Tautas deju ansamblis “OGRE”, vadītāji Edgars Tabors, Mārīte Baltā, koncertmeistars Guntars Kalnciems

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “RAKSTI”, vadītājs Edgars Tabors, koncertmeistare Gunta Trasune   https://www.facebook.com/vpdkraksti

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “AIJA”, vadītāja Aija Zepa, koncertmeistars Guntars Kalnciems http://www.draugiem.lv/vpdkaija/

Senioru deju kolektīvs “OGRĒNIETIS”, vadītāja Ināra Driksna, koncertmeistare Gunta Trasune

OGRES TAUTAS TEĀTRIS, režisors Jānis Kaijaks

Pūtēju orķestris “HORIZONTS”, diriģenti: Vilis Kokamegi, Tomass Kokamegi

Tautas lietišķās mākslas studija “SAIVA”, vadītāja Santa Grinberga

Vokālā grupa “ANIMA SOLLA”, vadītāja Mārīte Puriņa

Folkloras kopa “ARTAVA”, vadītājs Andris Kapusts

Senioru deju grupa “ASTRAS”, vadītāja Māra Gulbe

DANČU KLUBS, vadītājs Ainārs Sviķis

Izziņas skola “KĀPĒČI” pirmsskolas vecuma bērniem, pedagogi Signe Avena, Aelita Krištopāne www.kapecis.com

Deju klubs “TRIUMFS”, vadītāja Jekaterina Pihtina

Latvijas Karatē klubs “KADZAN”, treneris Igors Fetkuļins

LĪNIJDEJAS, vadītāja Baiba Kravčenoka

Veselības vingrošanas grupa “TVIK-TVIK”, vadītāja Tamāra Vēvere

AEROBIKA, vadītāja Daira Dāle

HATHA JOGA, vadītājs Māris Ruskulis

Novuss, vadītājs Ivars Endzelis

Pilates, vadītāja Lilita Bataraga

Invalīdu biedrības ansamblis, Alvis Bērziņš

Comments are closed