Raksti

rakstiDSC00790Vidējās paaudzes deju kolektīvs RAKSTI

Dibināšanas gads – 1999. Vadītājs – Edgars Tabors, koncertmeistars – Gunta Trasūna, prezidents – Juris Dreimanis.

Kolektīva dibinātāja un vadītāja līdz 2006.gadam – Ināra Driksna.
Kolektīva vadītāja no 2006.gada līdz 2009.gadam – Sandra Purmale.
Kopš 2009.gada kolektīva vadītājs ir Edgars Tabors.

Kolektīva pastāvēšanas laikā “Raksti” ir iestudējuši daudzas koncertprogrammas, kurās blakus latviešu skatuviskajām dejām ir arī daudzas jaunrades un oriģinālhoreogrāfijas, kas veidotas, izmantojot tautas folkloras muzikālo un horeogrāfisko materiālu. Deju kolektīva repertuārs mainās – tajā tiek atspoguļotas gan latviešu tautas folkloras bagātības, gan dejas žanru daudzveidība – no solo un jautrām, humora pilnām dejām līdz cēlām un liriskām vairāku pāru dejām.
Savā pastāvēšanas laikā deju kolektīvs “Raksti” aktīvi ir piedalījies Dziesmu un Deju svētkos, dažādos sadraudzības koncertos ar citiem Latvijas deju kolektīviem, deju lieluzvedumos, kā arī
starptautiskos festivālos Polijā, Igaunijā, Meksikā, Čehijā, Holandē, Krievijā, Itālijā, Francijā, Dienvidkorejā, Turcijā, Ungārijā.
Papildus kolektīva repertuārā dažādību ienesa arī divus gadus ilgusī veiksmīga sadarbība ar Dailes teātra aktieriem, piedaloties izrādē “Še tev Žūpu Bērtulis”, kā arī – ar Ogres Tautas teātra aktieriem, piedaloties izrādē “Kā precas latvieši”.
Deju kolektīvs “Raksti” ir ne tikai aktīvs sadraudzības koncertu dalībnieks, bet arī ir radošu ideju bagāts un aktīvs koncertu organizēšanā un deju apguvē. Katru gadu deju kolektīvs “Raksti” izdejo 10 līdz 12 koncertus un apgūst 7 līdz 10 jaunas dejas.

Kopš 2009.gada “Raksti” organizē lielkoncertus “Griezies, griezies, atgriezies”, kuros tiek izdejotas jau aizsaulē aizgājušo horeogrāfu dejas vai latviešu tautas dejas, kuras popularitāti guvušas iepriekšējā gadsimtā. Kopš 2010.gada tiek organizēti jaunrades deju koncerti „Kļavu lapu virpulī”, kuros jaunajiem horeogrāfiem ir iespēja parādīt iestudētās jaunrades dejas pirms dalības Republikas jaunrades deju skatē Valmierā. 2014.gadā šī koncerta ietvaros tika rīkota XIX Jaunrades deju konkursa 1.atlases kārta.

Aktīvā koncertdarbība un piedalīšanās dažādos deju konkursos gadu no gada arvien vairāk uzlabo kolektīva māksliniecisko kvalitāti, kas tādējādi sekmē deju kolektīva “Raksti” popularitāti Latvijā.
Deju kolektīvs “Raksti” ik gadu piedalās Jaunrades deju skatē Valmierā, gūstot godalgotas vietas.
2015.gada janvārī XIX Jaunrades deju konkursa finālā iegūta otrā vieta, izdejojot Aijas Daugeles deju “Sābru dancis”.
2013.gadā XVII Jaunrades deju konkursā Valmierā iegūta 2.vieta ar T.Ludboržas deju „Dievs man deva maizes zemi” un iegūta 1.vieta un P.Dundura specbalva ar Sk.Andževas deju „Ai, kājiņas”.
2010.gada iegūta 2.vieta un Jelgavas novada specbalva, izdejojot J.Purviņa deju „Visam cauri iet” un nopelnīta veicināšanas balva Sk.Andževas dejai „Malu tēvu zemītē”

Deju kolektīvs „Raksti” ir piedalījies visos Dziesmu un deju svētkos kopš 1999.gada, kā arī 2008.gada deju svētkos papildus piedalījās koncertā “Deju svētkiem 60” Arēnā Rīga.
2012.gadā deju kolektīvs “Raksti” piedalījās XXV Vispārējo Latviešu dziesmu un XV deju svētku lieluzveduma „Tēvu laipas” modelēšanas koncertā Valmierā.
2014.gadā deju kolektīvs “Raksti” tika uzaicināts piedalījies deju uzvedumā “Lec, saulīte”, kas tika izdejots saulgriežos Mežaparkā, kā arī 2014.gada rudenī Babītes novadā.
2015.gadā „Raksti” ar savu dalību atbalstīja LABDARĪBAS koncertu “Kā gribas mīlēt..” BMX sportista Gustava Pētersīļa atbalstam.

Ik gadu „Raksti” Ogres apriņķa deju skatē D grupā iegūst augstāko pakāpi. 2014.gadā “Raksti” piedalījās Latvijas Republikas D grupas kolektīvu deju skatē, iegūstot augstāko pakāpi un 5.vietu!
Deju kolektīvs “Raksti” ir draudzīgs, saliedēts un tradīcijām bagāts kolektīvs. “Rakstiem” ir savs prezidents, kultūras un finanšu ministrs, arhivārs u.c. atbildīgās personas. Kolektīvā tiek kopīgi svinētas jubilejas, neoficiāli oficiāli sezonas beigās iesvētīti jaunie dejotāji, organizētas dejošanas nometnes, ballītes kolektīva jubilejā, Ziemassvētkos u.c. svētkos.

Deju kolektīvs “Raksti” ir radošu iespēju pilns kolektīvs, kas ir gatavs ieguldīt savu darbu latviešu tautas folkloras vērtību apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā kā Latvijā, tā arī aiz tās robežām. Ja arī Tu vēlies baudīt deju piedzīvojumu kopā ar „Rakstiem”, droši sazinies ar mums https://www.facebook.com/vpdkraksti vai 29234460 (Edgars).

Comments are closed