Anketas, pieteikumi

OGRES NOVADA KULTURAS CENTRA GADA BALVA NOLIKUMS

——————————————-

16.decembrī no plkst. 16 līdz 21  Ziemassvētku Nakts tirdziņš. Pieteikšanās beigusies.

Ziemassvetku nakts tirdzins-NOLIKUMS

  • Sakarā ar apgaismošanas nepiecieciešamību katram tirgotājam, dalībnieku skaits tirdziņā ir ierobežots.
  • Tirdziņā piedalīties varēs tikai tie Dalībnieki kas savlaicīgi būs atsūtījuši pieteikumu un apmaksājuši rēķinu. Tirgus dienā Dalībnieki savu dalību tirgum vairs nevarēs pieteikt.

—————————————-

Pieteikšanās gadatirgiem: Lūdzam obligāti norādīt kontakttālruni.
Pieteikumus sūtiet uz e-pastu: gadatirgi@okc.lv. Info tālr. 26543512, 65035947

Izraksts no SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.2/2017:

1.10. Maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu Aģentūras organizētajos gadatirgos un pasākumos (t.sk. PVN):
1.10.1. amatnieku un mājražotāju preču (t.i., pašu ražoto preču) tirdzniecībai – 1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 5 EUR,
1.10.2. rūpnieciski ražotu nepārtikas preču tirdzniecībai – 1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 10 EUR,
1.10.3. rūpnieciski ražotu pārtikas preču tirdzniecībai – 1 tirdzniecības vieta, (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem 5 EUR,
1.10.4. firmu un produktu reklāmas aktivitātes, t.sk. loterijas, izlozes –1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 15 EUR,
1.10.5. par vieglās automašīnas (līdz 5 metri) atrašanos tirdzniecības laukumā –1 gadatirgus darbības diena 15 EUR,
1.10.6. personai ar invaliditāti, uzrādot apliecību, par vieglās automašīnas (līdz 5 metri) atrašanos tirdzniecības laukumā – 1 gadatirgus darbības diena 5 EUR,
1.10.7. par specializētā transporta līdzekļa (līdz 5 metri) atrašanos tirdzniecības laukumā – 1 gadatirgus darbības diena 20 EUR,
1.10.8. par specializētā transporta līdzekļa (līdz 10 metri) atrašanos tirdzniecības laukumā – 1 gadatirgus darbības diena 30 EUR,
1.10.9. izklaides un piepūšamajām atrakcijām – 1 tirdzniecības vieta (5 x 5 metri) 20 EUR,
1.10.10. izklaides un piepūšamajām atrakcijām – 1 tirdzniecības vieta (vairāk par 5 x 5 metri) 30 EUR.

1.11. Maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Aģentūras organizētajos gadatirgos un pasākumos (t.sk. PVN):
1.11.1. sabiedriskā ēdināšana bez alkohola –1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 7 EUR,
1.11.2. sabiedriskā ēdināšana ar alkoholu – 1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 10 EUR ,
1.11.3. sabiedriskā ēdināšana bez alkohola (vakara un nakts pasākumos) 1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 20 EUR,
1.11.4. sabiedriskā ēdināšana ar vieglo alkoholu (vakara un nakts pasākumos) – 1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 30 EUR,
1.11.5. sabiedriskā ēdināšana ar stipro alkoholu (vakara un nakts pasākumos) – 1 tirdzniecības vieta (platumā – līdz 1 metram; dziļumā – līdz 3,5 metriem) 50 EUR.

 

—————————————————————————————————————-
Pieteikums-telpu-nomai
—————————————————————————————————————-
 

Comments are closed